Home » Links

Verenigingen

 

Algemene Vereniging voor Liefhebbers van de Saarlooswolfhond

http://www.avls.nl/main/

 

Nederlandse Vereniging voor Saarlooswolfhonden

- http://www.saarlooswolfhonden.nl

Saarlooswolfhond Club Deutschland

- http://www.swh-club.de

Belgische Saarlooswolfhonden Vereniging 

http://www.saarlooswolfhond.be

 

 Fokkers

Kennel v.d. Kilstroom

www.kilstroom.nl

Kennel Villa della Lupa – Audry, Mika en Lilo

www.saarlooswolfhondenkennel.com

Kennel Byelavanriva – Danielle, Michel, Riva en Devi

www.byelavanriva.nl

Kennel Unaliyi – Nanouk en Linda

www.unaliyi.punt.nl

Website Linda en Jeroen, Raksha, Duco en Leya

www.wolf-honden.nl

Kennel Of Wolfs Whisper – Annelies en Jorgen, Dayko en Byorka

www.ofwolfswhisper.be

Kolliger Muhle

www.kolligermuehle.nl

Kennel Yumoja – Diana, Yugi en Phlox

www.yumoja.nl

Kennel Baka Inu

– http://baka-inu.vpweb.nl

Kennel v.d. Zevenhuiserplas

– http://kennelvandezevenhuizerplas.wordpress.com/

Kennel Karolottes

www.karolottes.nl

Kennel Una Neshoba

www.una-neshoba.de

 

Blogs

Dagboek van de honden van Audry:

http://www.wolfhonden.blogspot.com

Alles over de saarlooswolfhonden Tunka en Shala:

http://saarlooswolfhondenweblog.wordpress.com

Elztalwolfjes

http://eifel-saarlooswolfhonden.blogspot.com